Festiwal UNICEF

Zapraszamy do udziału w Festiwalu UNICEF Festiwal

Regulamin Międzyszkolnego-Konkursu Wiedzy o UNICEF 2015-2016 

Konkurs plastyczny i poetycki festiwal unicef 2015

logo

Posted in Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

Uwaga

image

Dyrektor Zespołu Szkół nr 16 informuje, że w dniach 16 – 17 listopada zamiast konsultacji odbedą się zebrania z rodzicami w zwiazku ze zmianami organizacyjnymi szkoły. Serdecznie zapraszamy

Posted in Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

PÓŁKOLONIA ZIMOWA

zima

Od 01 do 12 lutego 2016 r. w szkole organizowana będzie półkolonia zimowa dla dzieci.

Koszt pobytu 320 zł.
Zapisy prowadzone są w świetlicy szkolnej.
Serdecznie zapraszamy.

Posted in Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

Kalendarz dni wolnych

pobrany plik

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
ustalone przez Dyrektora
Zespołu Szkół nr 16 w Szczecinie
Szkoła Podstawowa nr 11
w roku szkolnym 2015/2016
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
1. 05 kwietnia 2016 r.-sprawdzian kl. VI
2. 2 maj 2016 – poniedziałek
3. 27 maj 2016 – piątek
Zgodnie z § 5 ust.3 wyżej wymienionego rozporządzenia dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, poinformował nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych.
Zgodnie z § 6a ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia w dniach wolnych od zajęć szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.
Posted in Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

Międzyszkolne konkursy języka angielskiego dla klas 2-3 oraz 4-6

ZS 16 w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w dwóch międzyszkolnych konkursach:

1) KARTKA BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA KLAS 2-3 w ZS 16

IV międzyszkolny konkurs językowo-plastyczny

Warunki uczestnictwa:

• 1 osoba przygotowuje samodzielnie 1 kartkę Bożonarodzeniową

• Każdy uczestnik przygotowuje kartkę świąteczną w języku angielskim wykorzystując dowolną technikę.

• Rozmiar i kształt prac dowolny.

• Kartka musi zawierać życzenia lub wierszyk świąteczny w języku angielskim.

Termin dostarczania prac do 4 grudnia 2015r. do nauczyciela języka angielskiego. Wyniki 11.12.2015r.

Opis prac: Prace należy opisać na odwrocie DRUKOWANYMI LITERAMI: IMIĘ I NAZWISKO AUTORA, KLASA, SZKOŁA, OPIEKUN.

Cały regulamin oraz karta zgłoszeniowa:

Regulamin Kartka + Karta zgłoszeniowa

2) LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA-

IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 w ZS 16

Uczestnicy konkursu muszą napisać list do Świętego Mikołaja w języku angielskim oraz zaadresować odpowiednio kopertę ( adres św. Mikołaja po angielsku).

W liście powinny znajdować się, np. informacje o sobie, o swojej rodzinie, oraz co chcesz dostać na święta od Mikołaja i dlaczego.

List musi mieć długość: klasy 4:  min. 8 zdań | klasy 5: min. 10 zdań | klasy 6: min. 12 zdań.

Listy jak i koperty mogą być ozdobione, aby przyciągały uwagę.

Komisja dokona oceny prac wg:- poprawność językowa, -poprawne zaadresowanie koperty – formę pracy (list), – pomysłowość, sposób wykonania, – ogólny wyraz artystyczny.

Opis pracy na odwrocie obowiązkowo DRUKIEM: IMIĘ I NAZWISKO AUTORA, KLASA, SZKOŁA, IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA.

Termin oddawania prac: 4 grudnia 2015 roku u nauczyciela języka angielskiego. Wyniki 11.12.2015r.

Regulamin List + karta zgłoszeniowa

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

Posted in Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

Uwaga

Szanowni Państwo decyzje o stypendiach są do odebrania u pedagoga gabinet nr 5

Posted in Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

Uwaga

Koła zainteresowań klas 1-3 zostają zawieszone z powodu zmian organizacyjnych. Nowe terminy zostaną podanę w najbliższym czasie.

Posted in Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

DSC_0226 DSC_0227DSC_0225DSC_0224

KOŁO HUMANISTYCZNO – PLASTYCZNE (czwartek godz. 16.00-16.45, sala 113) Prezentujemy nasze kolejne prace.

Posted in Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

NARODOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 16

DSC00468Tak uczniowie i nauczyciele świętowali. Zapraszamy do galerii zdjęć Dzień Niepodległości

Uczniowie klasy VI b oraz chór szkolny przedstawili program patriotyczny z okazji Święta Niepodległości. Zapraszamy do oglądania: NARODOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

 

Posted in Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

ISKIERKA RADOŚCI 2015

                           Akcja Charytatywna ZS nr 5

„Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości -

     Szczecińskie Szkoły Dla Potrzebujących” 15 EDYCJA 

Celem akcji jest zaktywizowanie młodzieży szczecińskich szkół do niesienia pomocy najbardziej                                            potrzebującym dzieciom. 

W tym roku świętujemy jubileusz 15-lecia naszej akcji, która swoim zasięgiem objęła również i inne szkoły, dlatego też bylibyśmy ogromnie zaszczyceni, mogąc znów liczyć na wsparcie i zaangażowanie uczniów i nauczycieli Państwa szkoły. Przez te 15 lat pomogliśmy już setkom, a może nawet i tysiącom dzieci! Wspieraliśmy tych, którzy potrzebowali tej pomocy najbardziej: uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, domy dziecka, pogotowia rodzinne i opiekuńcze, nieśliśmy również iskierkę radości samotnym i opuszczonym. 

JEST JUŻ Z NAMI BLISKO 70 PLACÓWEK OŚWIATOWYCH!!!

OBECNIE SKUPIAMY SIĘ NA ZBIÓRCE RZECZY, KTÓRE MOŻEMY PRZEKAZAĆ NA LICYTACJĘ I LOTERIĘ FANTOWĄ PODCZAS UROCZYSTEJ INAUGURACJI AKCJI ISKIERKA RADOŚCI 2015 W GALERII KASKADA  28 LISTOPADA 2015r.

BARDZO PROSIMY O PRZEKAZYWANIE RZECZY (NOWYCH LUB W BARDZO DOBRYM STANIE) DO WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW SZKOLNYCH LUB DO SALI 110.

NA LICYTACJĘ PRZEKAŻEMY RZECZY BARDZIEJ WARTOŚCIOWE ( mogą to być np. zdjęcia z autografami znanych osób, bony na zabiegi w Państwa firmie itp.).

POZOSTAŁE RZECZY PRZEKAŻEMY NA LOTERIĘ FANTOWĄ.

PROSIMY O PRZYNOSZENIE RZECZY DO 18 LISTOPADA 2015r.

Posted in Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

Młodzież Gimnazjum nr 8 przy Zespole Szkół nr 16 w Szczecinie odwiedziła Seniorów naszego miasta z programem patriotycznym z okazji Święta Niepodległości. Zapraszamy do obejrzenia filmiku z tego wydarzenia na portalu https://www.youtube.com/watch?v=MSBzzAai4jY

 

Posted in Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

ISKIERKA RADOŚCI 2015: długopisy-cegiełki

W ramach szczecińskiej akcji charytatywnej ISKIERKA RADOŚCI 2015 Rada Rodziców

ZS 16 będzie sprzedawała długopisy-cegiełki z logo akcji.

Sprzedaż rozpocznie się w poniedziałek i wtorek podczas zebrań z rodzicami od ok. godziny 16:00 oraz w środę podczas lekcji.

Cena długopisu- cegiełki to 5 zł i więcej.

Bardzo prosimy o pomoc w akcji właśnie poprzez zakup takiej cegiełki.

Pieniądze na koniec akcji zostaną przekazane potrzebującym dzieciom również z naszej szkoły.

Każdy w nas może pomóc!

Posted in Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

Przechwytywanie

Posted in Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

Książki naszych marzeń

SAMSUNG SAMSUNG

Posted in Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe