Biblioteki szkolne

Zazwyczaj biblioteki szkolne są dość dobrze wyposażone jest to bardzo ważne, gdy idzie o dostęp do lektur oraz innych książek.sklep z meblami dziecięcymi Na chwilę obecną większość szkół może się popisać dużym księgozbiorem, a także kilkoma komputerami. Korzystanie z biblioteki jednak nie jest tak częste jakby to się mogło wydawać. W szczególności, gdy idzie o tytuły poboczne, nie będące lekturami.

Czasem w szkołach można znaleźć historyczne perełki,z których de facto nikt nie korzysta. Moim zdaniem to problem, gdyż w ten sposób po prostu marnujemy ich potencjał. Po części jest to związane z brakiem zainteresowania czytelnictwem, ani też motywacją przez nauczycieli do rozwoju. Edukacja w tym zakresie ma jeszcze wiele do zrobienia.


- autor