Dzieci ktore nie uczestnicza na zajeciach wf

Jest duża grupa osób, które w ogóle nie uczęszczają na zajęcia wychowania fizycznego. Jest to dość duży problem, którego rozwiązanie nie jest proste, gdyż posługują się zwolnieniami lekarskimi, które trudno jest negować.znizkinaoc Edukacja musi walczyć z tą plagą, już były kampanie społeczne, które piętnowały tego typu zachowania oraz przedstawiały ryzyka związane z brakiem uczestnictwa w zajęciach WF. Problem ten zmniejsza się w ostatnich latach, ale wciąż występuje.


- autor